چهاردهمین کنگره ملی خلق چین برگزار شد


تهران- ایرنا- چهاردهمین کنگره ملی خلق چین جلسه اختتامیه اولین دوره خود را صبح امروز دوشنبه (۲۲ اسفند ماه جاری) برگزار کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85055545/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D9%84%D9%82-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF