چالش‌های بلندمدت ابتلای افراد به «کووید طولانی»


تهران- ایرنا- افزایش تعداد گزارش از افراد مبتلا به «کووید طولانی» باعث ایجاد چالش‌هایی در مسیر مقابله با این پاندمی شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84957969/%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C