پیونگ یانگ از پرتاب موفقیت آمیز یک موشک بالستیک دوربرد خبر داد


تهران- ایرنا- کره شمالی در میانه تنش‌ها در شبه جزیره کره از پرتاب موفقیت آمیز یک موشک بالستیک دوربرد خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85354304/%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%DA%AF-%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF