پکن: حمایت برزیل از سیاست «چین واحد» نشانه روابط قوی دو کشور است


تهران– ایرنا –وزیر خارجه چین در سفر به برزیل از حمایت این کشور آمریکای لاتین از «سیاست چین واحد» پکن که تایوان را بخشی جدایی‌ناپذیر از سرزمین خود می‌داند، استقبال کرد و آن را نشانه روابط دوجانبه قوی‌تر با بزرگ‌ترین کشور آمریکای جنوبی دانست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85359317/%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%82%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1