پکن: تولیدکنندگان خودروهای الکتریکی چینی متکی به یارانه دولتی نیستند


تهران-ایرنا- وزیر بازرگانی چین در نشستی با شرکت‌های تولید کننده خودروهای الکتریکی چینی در اروپا، اظهار داشت: شرکت‌های ما با تکیه بر نوآوری فناورانه، به مزیت‌های رقابتی دست یافته‌اند. آنها به یارانه‌های دولتی متکی نیستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85438987/%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AA%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C