پکن: به حفاطت از حقوق شرکت‌های چینی برابر تحریم‌های آمریکا ادامه می‌دهیم


تهران – ایرنا – سخنگوی وزارت امور خارجه چین امروز (سه‌شنبه) گفت اگر آمریکا علیه شرکت⁠‌های چینی، به دلیل همکاری با روسیه تحریم‌ اعمال کند، پکن انجام تدابیر لازم برای محافظت از حقوق و منافع مشروع شرکت‌های چینی را ادامه خواهد داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85393300/%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87