پکن: با تشدید مسابقه تسلیحاتی مخالفیم


تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه چین در رابطه با پیوستن ژاپن به پیمان امنیتی آکوس، اظهار داشت: ما با ایجاد تقابل بین اردوگاه‌ها، گسترش سلاح‌های هسته‌ای و تشدید مسابقه تسلیحاتی مخالفیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85440813/%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%85