پنتاگون استفاده از جنگنده‌های اف-۳۵ در اوکراین را رد کرد


تهران- ایرنا- پاتریک رایدر سخنگوی وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) ادعای نگ انج هن وزیر دفاع سنگاپور مبنی بر استفاده واشنگتن از جنگنده‌های اف-۳۵ در اوکراین را رد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85408291/%D9%BE%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81-%DB%B3%DB%B5-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF