پرتاب موفقیت‌آمیز موشک هوشمند چینی از سطح دریا


تهران- ایرنا- چین امروز (شنبه) موشک هوشمند اژدها-۳ را از دریا پرتاب کرد و ۹ ماهواره را با موفقیت به مدار مورد نظر فرستاد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85375336/%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7