پرتاب شدن گدازه‌های آتشفشان در اندونزی در ارتفاع بالا


تهران- ایرنا- یک آتشفشان در شرق اندونزی امروز یکشنبه فوران کرد و گدازه‌های آن تا ارتفاع بیش از سه هزار متری به سمت آسمان پرتاب شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85459238/%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%AA%D8%B4%D9%81%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7