پایین‌ترین میزان ارزش ین در برابر دلار در ۳۴ سال گذشته


تهران- ایرنا- ارزش ین واحد پول ژاپن به پایین‌ترین حد ارزش خود در ۳۴ سال گذشته در برابر دلار رسید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85460534/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DB%B3%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87