وزیر فناوری اندونزی به اتهام فساد بازداشت شد


تهران – ایرنا – مقامات اندونزیایی، «جانی جرارد پلات»، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات این کشور را در پی تحقیقات درباره فساد مالی که ممکن است به استعفای وی منجر شود، بازداشت کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85113523/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B4%D8%AF