وزارت خارجه چین: پکن و واشنگتن روابط استراتژیک خود را حفظ می‌کنند


تهران- ایرنا- وزارت امور خارجه چین اعلام کرد در گفت‌وگوی وزیر امور خارجه این کشور و مشاور امنیت ملی آمریکا، تصمیم بر آن شد که دو طرف روابط استراتژیک خود را حفظ کرده و روسای جمهور دو کشور برای افزایش همکاری‌ها با هم در ارتباط باشند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85367241/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D9%88-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF