ورود نوروز برای اولین بار به دانشگاه هانوی


تهران- ایرنا- با همکاری سفارت جمهوری اسلامی ایران در ویتنام و دانشگاه علوم اجتماعی و انسانی هانوی، برای اولین بار مراسم نوروز ۱۴۰۳ روز چهارشنبه و در اولین روز بهار با حضور رئیس و تعدادی از اعضای هیات علمی دانشگاه، دانشجویان، ایرانیان مقیم و مشتاقان فرهنگ و تمدن ایرانی و برخی هیات‌های دیپلماتیک در محل آن دانشگاه برگزار شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85423557/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C