ورشکسته شدن بیش از ۹ هزار شرکت ژاپنی در سال ۲۰۲۳


تهران-ایرنا- موسسه تحقیقاتی «شوکو» توکیو اعلام کرد که بیش از ۹ هزار شرکت ژاپنی در سال ۲۰۲۳ ورشکست شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85439184/%D9%88%D8%B1%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B9-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B3