واکنش کرملین به طرح صلح چین برای جنگ اوکراین


تهران- ایرنا- کاخ کرملین در واکنش به طرح صلح چین برای پایان جنگ بین مسکو و کی‌یف، اعلام کرد که در حال حاضر هیچ شرایطی برای صلح در اوکراین وجود ندارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85042331/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86