واکنش چین به حرف عجیب بایدن: مضحک و خلاف اصول دیپلماسی است


تهران- ایرنا – چین اظهارات جو بایدن درباره دیکتاتور خواندن شی جین پینگ رئیس جمهوری چین را مضحک خواند و آن را خلاف تمامی اصول دیپلماسی دانست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85147194/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%B6%D8%AD%DA%A9-%D9%88-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA