واکنش برلین به خبر جذب خلبان‌های سابق آلمانی توسط چین


تهران- ایرنا- بوریس پیستوریوس وزیر دفاع آلمان در واکنش به انتشار گزارشی در مورد جذب خلبانان سابق آلمانی توسط چین، خواستار توقف این اقدام از سوی پکن شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85130663/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%AE%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%DA%86%DB%8C%D9%86