هند و چین در مسیر دلارزدایی؛ جدال غول‌های اقتصادی آسیا با دلار آمریکا


تهران- ایرنا- در حال حاضر چین و هند به عنوان دو کشور تاثیر گذار در اقتصاد آسیا می کوشند بیش از پیش گام هایی را در مسیر دلار زدایی بردارند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85164211/%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%BA%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1