هشدار چین به کشورهای غربی در خصوص سیاست‌های خصمانه اقتصادی


تهران-ایرنا- وزارت امور خارجه چین روز شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که پکن به گروه هفت (G۷) به رهبری آمریکا نسبت به اتخاذ سیاست اجبار اقتصادی هشدار داده است. 


منبع: https://www.irna.ir/news/85116905/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B5%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C