هشدار چین به آمریکا : سیاست تمرکز مهار پکن، به واشنگتن آسیب می زند


تهران-ایرنا- وانگ یی، وزیر امور خارجه چین روز پنجشنبه اعلام کرد اگر آمریکا بیش از حد در مهار چین وسواس داشته باشد، به خود آسیب می رساند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85411611/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D9%85%DB%8C