هشدار رئیس جمهوری کره جنوبی به کره شمالی با نزدیک شدن انتخابات


تهران – ایرنا – رئیس جمهوری کره جنوبی از واکنش فوری و قاطعانه به هرگونه تحریک کره شمالی پیش از برگزاری انتخابات مجلس کره جنوبی در ماه آوریل (فروردین-اردیبهشت) خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85401626/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA