هراس فرمانده سنتکام از همکاری فزاینده ایران، چین و روسیه


تهران- ایرنا- ژنرال مایکل کوریلا رئیس فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) نسبت به همکاری‌های فزاینده ایران، چین و روسیه ابراز نگرانی کرد و مدعی شد که شراکت این کشورها «پیامدهای جهانی» دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85424257/%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87