نقش آسه‌آن در حل تنش‌ دریای جنوبی چین؛ موضوع مناظره انتخاباتی اندونزی


تهران- ایرنا- تازه‌ترین دور مناظره‌های انتخابات ریاست جمهوری اندونزی در حالی برگزار شد که نامزدهای انتخاباتی درباره مسائل مهم منطقه‌ای مانند تنش‌ها در دریای جنوبی چین و اهمیت اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه‌آن) در حل این مساله گفت‌وگو کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85347278/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A2%D8%B3%D9%87-%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%84-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C