نشست سران واشنگتن، توکیو و سئول؛ تهدیدهای بالقوه آمریکا برای منطقه


تهران- ایرنا – کارشناسان از اجلاس سران آمریکا، ژاپن و کره جنوبی در کمپ دیوید در راستای ارتقای همکاری ۳ کشور انتقاد کردند و آن را آغاز جنگ سردی جدید نامیدند و هشدار دادند این نشست ممکن است منجر به خطرات منطقه ای بالقوه بیشتری نیز شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85203118/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D8%AA%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%88-%D9%88-%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C