نخست وزیر چین: هیچ تغییری در سیاست‌های اقتصادی نخواهیم داشت


تهران-ایرنا- «لی چیانگ» نخست وزیر چین در نشست اعضای کنگره ملی این کشور اظهار داشت: پکن قصد ندارد هیچ تغییری در سیاست‌های اقتصادی خود داشته باشد اما بودجه بخش فناوری را افزایش خواهیم داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85409358/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA