نخست‌وزیر چین: پکن همواره پاریس را به عنوان شریک اولویت‌دار خود می‌داند


تهران- ایرنا- لی چیانگ نخست‌وزیر چین در دیدار با استفان سژورنه وزیر خارجه فرانسه در پکن، از تمایل چین برای همکاری با فرانسه خبر داد و گفت: پکن همواره پاریس را به عنوان شریک اولویت‌دار خود می‌داند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85432417/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D9%87%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF