نخست‌وزیر اوکراین: گفت وگوی زلنسکی و شی آغازگر مرحله جدیدی از روابط است


تهران- ایرنا- دنیس شمیحال نخست‌وزیر اوکراین عصر پنجشنبه در یک کنفرانس خبری در رم، گفت: گفت وگوی تلفنی ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و شی جین پینگ همتای چینی وی بسیار مثمرثمر بود و آغازگر مرحله جدیدی از روابط و همکاری میان دو کشور است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85094868/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%B2%D9%84%D9%86%D8%B3%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%DB%8C-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2