نتایج یک نظر سنجی: فقط ۳۷ درصد از شرکت کنندگان از عملکرد رئیس جمهور کره جنوبی رضایت دارند


تهران- ایرنا- بر اساس آخرین نظرسنجی موسسه آماری «ریِّل میتِر» وابسته به روزنامه صبحگاهی «جونگ آنگ» کره جنوبی، تنها ۳۷ درصد از شرکت‌کنندگان از عملکرد یون سوک یول رئیس جمهور این کشور رضایت دارند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85378102/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D9%81%D9%82%D8%B7-%DB%B3%DB%B7-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3