مقام آمریکایی: بلینکن در مورد اسناد خروج از افغانستان پنهان‌کاری کرده است


تهران- ایرنا- رییس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، “آنتونی بلینکن” وزیر امور خارجه ایالات متحده را به پنهان‌کاری و سنگ‌اندازی در مورد اسناد خروج از افغانستان متهم کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85088192/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C