مقام‌های آمریکایی درباره موفقیت حمله احتمالی چین به تایوان ابراز تردید کردند


تهران- ایرنا- مقام‌های ارشد وزارت دفاع آمریکا سه‌شنبه در کنگره گفتند برای چین بسیار دشوار خواهد بود که حمله نظامی موفقیت‌آمیزی به تایوان انجام دهد و محاصره پکن علیه این جزیره احتمالا شکست خواهد خورد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85233320/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2