مشارکت حداقلی در انتخابات بنگلادش/ نخست وزیر، مخالفان را تروریست خواند


تهران- ایرنا- انتخابات سراسری بنگلادش در حالی آغاز شده که مشارکت بسیار پایین گزارش می‌شود و شیخ حسینا نخست وزیر این کشور به همین دلیل، مخالفان را تروریست خواند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85346512/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B4-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA