مسمومیت ده‌ها ژاپنی در نتیجه استفاده از مکمل های رژیمی


تهران – ایرنا – وزارت بهداشت ژاپن امروز چهارشنبه اعلام کرد جان باختن دو نفر و بستری شدن بیش از ۱۰۰ نفر در پی مصرف مکمل های رژیمی نگرانی‌از مسائل مربوط به حوزه سلامت را در این کشور افزایش داده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85429003/%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DA%A9%D9%85%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85%DB%8C