مرگ ۴۷ نفر بر اثر رانش زمین در چین


تهران– ایرنا- دست‌کم ۴۷ نفر در اثر رانش زمین که بامداد دوشنبه در استان یوننان در جنوب غربی چین رخ داد، مدفون شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85361500/%D9%85%D8%B1%DA%AF-%DB%B4%DB%B7-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86