«مرکوسور» آماده از سرگیری مذاکرات توافق تجارت آزاد با ژاپن


تهران- ایرنا- وزیر خارجه پاراگوئه درحالیکه «بازار مشترک کشورهای آمریکای جنوبی» (مرکوسور) به دنبال گسترش روابط تجاری با سایر نقاط جهان هستند، اعلام کرد که این گروه آماده از سرگیری مذاکرات توافق تجارت آزاد با ژاپن در ماه آینده میلادی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85417367/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86