مذاکرات به‌تنهایی نمی‌تواند کره شمالی را خلع سلاح هسته‌ای کند


تهران- ایرنا- سفیر سابق آمریکا در سئول، بر اهمیت حفظ فشار بر شمال از طریق بازدارندگی و تحریم تاکید کرد و گفت: مذاکرات به تنهایی نمی‌تواند کره شمالی را خلع سلاح کند. 


منبع: https://www.irna.ir/news/84988890/%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D9%84%D8%B9-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF