مدیر دفتر گروه رسانه‌ای چین: ایرنا تنها منبع و مرجع رسمی اخبار برای ماست


تهران- ایرنا- مدیر دفتر گروه رسانه‌ای چین تاکید کرد خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) تنها منبع و مرجع رسمی اخبار برای ماست و تمام اخبار سیاسی و دیپلماتیک ایران را از این خبرگزاری مهم انتخاب می‌کنیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85393296/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1