محبوبیت دولت کره جنوبی باز هم کاهش یافت


تهران- ایرنا- نتایج تازه‌ترین نظرسنجی‌ها میزان محبوبیت دولت سئول را پس شکست حزب‌ رئیس‌جمور در انتخابات این کشور، در پایین‌ترین میزان یعنی ۳۲.۶ درصد نشان داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85445133/%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA