فیلیپین: گفت‌وگو با چین برای کاهش تنش را ادامه می‌دهیم


تهران- ایرنا- فردیناند مارکوس جونیور رئیس جمهور فیلیپین به دنبال برگزاری رزمایش مشترک با آمریکا، استرالیا و ژاپن در دریای جنوبی چین گفت که کشورش به گفت‌وگو با چین برای کاهش تنش‌ها ادامه می‌دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85438627/%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85