عربستان و ژاپن ۲۶ قرارداد و تفاهمنامه در زمینه اقتصادی امضا کردند


تهران- ایرنا- منابع خبری یکشنبه شب گزارش دادند، در جریان سفر نخست وزیر ژاپن به عربستان سعودی، ریاض و توکیو ۲۶ قرارداد و تفاهمنامه در زمینه اقتصادی امضا کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85171977/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%DB%B2%DB%B6-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF