عراق نخستین خریدار بالگردهای ساخت کره جنوبی؟


تهران- ایرنا- دیدار یکی از فرماندهان ارشد ارتش عراق از شرکت‌های تولیدات دفاعی کره جنوبی، گمانه‌زنی‌ها درباره خرید بالگردهای سبلک توسط بغداد را افزایش داده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85417373/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C