طوفان استوایی نالگا جان ۱۵۲ نفر را در فیلیپین گرفت

۵۰۴ محور مواصلاتی و ۱۲۰ پل آسیب دیده و برق  ۳۵۹ شهر قطع و مردم ۱۱ شهر در تامین آب آشامیدنی با مشکل مواجه شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84932064/%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B5%DB%B2-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AAبراساس این گزارش ، حداقل ۱۲۸ نفر مجروح و ۳۵ نفر مفقود شدند. 

این طوفان به ۲۲ هزار خانه آسیب رساند و ۲ هزار واحد مسکونی کاملا ویران شد و خسارت وارده به ۳۹۱ تأسیسات زیرساختی ۲.۹۱ میلیارد پزو (۴۹.۶۳ میلیون دلار) برآورد شده است.

به گزارش ایرنا ، این شورا اعلام کرد که بیش از چهار میلیون نفر در فیلیپین تحت تأثیر طوفان استوایی نالگا قرار گرفتند و بیش از یک میلیون نفر آواره شدند که در یکهزار و ۱۸۶ مراکز مختلف اسکان یافتند.