صنعت کشتی‌سازی چین در اوج


تهران – ایرنا – صنعت کشتی‌ سازی چین در سال ۲۰۲۳ با رشد بسیار زیاد، مالکان کشتی در سراسر جهان را ترغیب کرد تا سفارش‌هایی را به چین ارائه دهند، بطوری‌که زمان تحویل برخی از آن‌ها سال ۲۰۲۸ تعیین شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85346521/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D8%AC