شکست تلاش‌های مذبوحانه بایدن در آسیا زیر سایه کاهش محبوبیت


تهران- ایرنا- بنظر می رسد تلاش های مذبوحانه جو بایدن، رئیس جمهوی آمریکا پس از سفر به ویتنام و هند و مرتبط ساختن این سفرها با افزایش قدرت آمریکا در جهان دیگر برای افکار عمومی در این کشور جذاب نباشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85227679/%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B0%D8%A8%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8%DB%8C%D8%AA