شولتس: اسرائیل باید به کاهش تنش کمک کند


تهران- ایرنا- اولاف شولتس صدر اعظم آلمان به دنبال تهدیدهای رژیم صهیونیستی برای گسترش شرارت‌هایش در منطقه غرب آسیا، گفت که اسرائیل باید به کاهش تنش‌ها کمک کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85445190/%D8%B4%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%DA%A9%D9%86%D8%AF