شمار قربانیان رانش زمین در فیلیپین به ۳۷ نفر رسید


تهران-ایرنا- در پی بارش‌سیل‌آسا در جزیره«میندانائو» در جنوب فیلیپین موجب به رانش زمین شده بود، ۳۷ تن کشته و ۳۲ نفر مجروح شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85383411/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DB%B3%DB%B7-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF