شمارش معکوس برای آغاز ماموریت فضاپیمای سرنشین‌دار چین


تهران– ایرنا- آژانس فضایی سرنشین‌دار چین (CMSA) امروز چهارشنبه اعلام کرد: فضاپیمای سرنشین‌دار «شنژو-۱۸» قرار است ساعت ۲۰:۵۹ پنجشنبه (به وقت پکن) از مرکز پرتاب ماهواره «جیوکوان» در شمال غربی این کشور به فضا پرتاب شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85455123/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%B9%DA%A9%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86