شلیک ۲۱ گلوله توپ به افتخار رئیسی در مِردکا


تهران – ایرنا – رئیس جمهور اندونزی در محل کاخ ریاست جمهوری این کشور به‌صورت رسمی از رئیس جمهوری اسلامی ایران استقبال کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85119250/%D8%B4%D9%84%DB%8C%DA%A9-%DB%B2%DB%B1-%DA%AF%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%BE-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%DA%A9%D8%A7