شلیک هشدار ارتش کره جنوبی پس از عبور ناو گشتزنی کره شمالی


تهران- ایرنا -ارتش کره جنوبی اعلام کرد یک کشتی نیروی دریایی این کشور با شلیک هشدار برای بیرون راندن ناو گشتزنی کره شمالی که از مرزهای آبی غربی میان دو کشور عبور کرده بود اقدام کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85084182/%D8%B4%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D9%88-%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D8%B2%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C