شرکت ژاپنی ایتوچو همکاری خود با شرکت اسلحه‌سازی صهیونیستی را قطع می‌کند


تهران- ایرنا- شرکت بازرگانی ژاپنی ایتوچو در پی تصمیم دیوان بین‌المللی دادگستری درباره جنگ غزه، همکاری خود با شرکت صنایع تسلیحاتی البیت رژیم صهیونیستی را قطع می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85378068/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%88%DA%86%D9%88-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%AD%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7